Författarens marknad, som ägs och drivs av ::FRIAORD:: via vqm, värnar om dig som kund och din personliga integritet. På denna sida kan du läsa om vår integritetspolicy och hur dina personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018. Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person.

 

 

Personuppgifter som Författarens marknad kan ha om dig som registrerad profil eller besökare på webbplatsen:
• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Personnummer (om du t ex har en enskild firma eller har legitimerat dig vid köp / utlämning av varor)
• Lösenord (i de fall ditt företag har ett konto hos oss där du har inloggning som användare eller administratör)
Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Hur och varför vi använder alla eller delar av dina personuppgifter:
För att hantera ett kundprojekt som ett fönster på den här webbplatsen utgör, från en första förfrågan, till köp och leverans i form av publicerad profil/fönster på webbplatsen samt för fortsatt affärsrelation, registreras väsentliga uppgifter om den beställande författaren eller vederbörandes företag.

Dessa uppgifter, samt i förekommande fall uppgifter om andra involverade kontaktpersoner, registreras i ::FRIA ORD:: via vqm:s affärssystem. Denna information raderas efter 7 år efter avslutad affärsrelation/sedan senast besök på våra webbplatser.

I vårt interna system sparas namn, titel, kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress). ::FRIA ORD via vqm sälj- och ekonomipersonal har tillgång till det kundregister som finns i affärssystemet.
Mailadresser sparas i vårt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.
::FRIAORD:: via vqm delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör och speditör för att fullfölja en specifik beställning eller leverans.
Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge det är nödvändigt för arkiveringsändamål samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. 

Avtal mm
Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är kundavtal och leverantörsavtal.

Om Författarens marknad och ::FRIA ORD:: via vqm webbplatser
För din trygghet är våra webbplats en s k säker webbplats med SLL-certifikat och 2096-bitars kryptering (https), för att beställningar, inloggningar och formulär ska kunna användas säkert.

Användning av cookies
Våra webbplatser använder sessions-cookies för att underlätta användningen (dessa raderas när webbläsaren stängs), samt Analytics-cookies för statistik (webbläsar-info, IP-nr mm sparas enl Googles standardpolicy). Vill man undvika spårning bör cookies stängas av i webbläsaren. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

Information, ändring eller borttagning av uppgifter
Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att maila marknadskoordinator(at)forfattarensmarknad.se.se. Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts). Du får ett svarsmail med aktuell information samt relevanta bilagor. Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till ::FRIA ORD:: via vqm med vändande mail, varpå vi raderar / ändrar din information. 

Vänligen ändra (at) i angiven e-postdress till @