Om Författarens marknad

Författarens marknad skapades för att ge alla författare ett marknadsfönster – för såväl den nydebuterade som för den sedan tidigare väletablerade.

Författarens marknad är en webbplats där läsare, olika media, agenter och förlag kan hitta författare som är verksamma i Sverige.

Samtidigt är webbplatsen ett marknadsfönster för enskilda författare, deras ordinarie hemsidor och deras böcker. För de som har valt att ha en profil på Författarens marknad.

Däremot är Författarens marknad ingen regelrätt marknadsplats då det inte förekommer några köptransaktioner på själva webbplatsen.

“Du skriver inte för att du vill säga någonting. Du skriver därför att du har något att säga.”

Författarens marknad är en webbplats där läsare, olika media, agenter och förlag kan hitta författare.

Samtidigt är webbplatsen ett marknadsfönster för enskilda författare, deras ordinarie hemsidor och deras böcker. För de som har valt att ha en profil på Författarens marknad.

Däremot är Föfattarens marknad ingen regelrätt marknadssplats då det inte förekommer några köptransaktioner på själva webbplatsen.

“Du skriver inte för att du vill säga någonting. Du skriver därför att du har något att säga.”

Mission

Mission & värdegrund

Författarens marknads mission är att vara ett marknadsfönster för författare verksamma i Sverige.

Här finner du allt från väletablerade till nydebuterade författare. Alla värderas lika och presenteras på likartat sätt.

Författare med många publicerade titlar kan, för en engångskostnad, köpa till en plats på författarprofilen för var och en av de tillkomna titlarna. En engångsinvestering per titel. Årsavgift utgår om 970 kronor (varav moms 194 kronor).. En investering på omkring 2 kronor om dagen. Med reservation för prisändringar i enlighet med KPI. I årsavgiften ingår en mindre årlig förändring av författarprofilen om så önskas. Kontakta marknadskoordinator för mer information.

Mission

Mission & värdegrund

Författarens marknads mission är att vara ett marknadsfönster för författare verksamma i Sverige.

Här finner du allt från väletablerade till nydebuterade författare. Alla värderas lika och presenteras på likartat sätt.

Författare med många publicerade titlar kan, för en engångskostnad, köpa till en plats på författarprofilen för var och en av de tillkomna titlarna. Dock motsvarande en engångsinvestering per titel. Årsavgift utgår om 970 kronor (varav moms 194 kronor).. En investering på omkring 2 kronor om dagen. Med reservation för prisändringar i enlighet med KPI. I årsavgiften ingår en mindre årlig förändring av författarprofilen. Kontakta marknadskoordinator för mer information.

Nyheter

Aktuellt

Läs mer

Författarregister

Författarna

Till förteckningen